Nieuwbouw Blaricum

Van inschrijfformulier naar sleuteloverdracht, wat gebeurt er in de tussentijd?

Hier geven wij kort de stappen weer tot aan de voor u belangrijkste halte: de oplevering van uw woning!

1. Start Verkoop

De verkoop van Gooise Marke is op 4 juli 2019 gestart.

2. Inschrijving, toewijzing en ondertekening

Wat kunt u verwachten zodra de verkoop van Gooise Marke is gestart? In een stappenplan geven wij aan hoe het proces van verkoop, inschrijving, toewijzing en ondertekening eruit ziet.

 1. De makelaar neemt vanaf circa 22 augustus 2019 telefonisch contact op met de inschrijvers.
  a.
  Heeft u ten tijde van dit telefoongesprek reeds besloten welke woning u wilt kopen? Dan kan de makelaar in overleg met de verkoper de koop- en aanneemovereenkomst opstellen ter ondertekening. De koop- en aanneemovereenkomst maken onderdeel uit van de kopersmap welke u wordt aangereikt bij de makelaar en digitaal beschikbaar is onder ”downloads” op de website. De makelaar neemt het initiatief voor het inplannen van een tekenafspraak. Er wordt van u verwacht dat u binnen drie werkdagen de stukken ten kantore van de makelaar kunt ondertekenen.
  b.
  Wilt u graag eerst de woningen van uw keuze bespreken met de makelaar? Dat kan natuurlijk ook. De makelaar plant samen met u een afspraak in.
  c.
  U kunt meer- of minderwerkopties uit de uitgebreide lijst meenemen in de aannemingsovereenkomst. Ook kunt u ervoor kiezen om meer- en minderwerk vast te leggen buiten de aannemingsovereenkomst om, zodra u in gesprek bent met de aannemer. De keuze is aan u.

Samengevat: De makelaar voert met meerdere personen gesprekken over mogelijk dezelfde woningen. De makelaar wijst toe, na overleg met verkoper, aan de belangstellende die aangeeft tot koop over te gaan. In de aanneemovereenkomst kunnen opties uit de lijst worden opgenomen. Maatwensen voor uw woning worden besproken, uitgewerkt en afgeprijsd nadat de overeenkomsten zijn getekend en nadat het gesprek met de kopersbegeleider van Bouwbedrijf Van Wijnen heeft plaatsgevonden.

10. Wat betreft de aannemingsovereenkomst in relatie tot het garantiefonds SWK. Gezien de vakantieperiode kan het zijn dat ten tijde      van uw ondertekening het Planregistratienummer van Gooise Marke nog niet bekend is. Mocht dit zo zijn dan wordt dit nummer later alsnog schriftelijk aan u bevestigd.

11. De makelaar stuurt de door u getekende koop- en aannemingsovereenkomst ter ondertekening naar Synchroon. Synchroon controleert en ondertekent de overeenkomsten mede namens Bouwbedrijf Van Wijnen.

12. Synchroon verspreidt, aan alle betrokken partijen, de getekende overeenkomsten.

Tot zover het (ver)koopproces tot en met ondertekening van de overeenkomsten.

3. Ik heb op papier een woning gekocht….en hoe nu verder?

Nu volgen er twee parallelle paden.

Pad 1: De notaris en de aannemer ontvangen van ons de getekende overeenkomsten. De aannemer nodigt u uit voor een meer- en minderwerkgesprek. U wordt ook uitgenodigd door de showroom om samen sanitair en tegelwerk voor badkamer en toilet te bespreken. Uw eventuele wensen worden door de (onder)aannemer verwerkt in optietekeningen en u ontvangt een offerte. Tip: bereid uzelf goed voor, denk na over hoe u het huis wilt gaan gebruiken, waar u (extra) wandcontactdozen nodig heeft, welke deuren u mooi vindt etc.

Pad 2: Het wachten begint. De koop- en aannemingsovereenkomst is door u en ons getekend en in de overeenkomst staat een artikel dat heet “Vervullen opschortende voorwaarden”. Dit zijn woorden die je niet elke dag gebruikt. Het betekent dat de koopovereenkomst tot stand komt zodra er enkele voorwaarden zijn vervuld. Dit is in “nieuwbouw Nederland” een gebruikelijk artikel. De voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Er is een voorverkoop van minimaal 70% van de woningen. (Het project kan gebouwd worden als er genoeg toekomstige bewoners zijn.)
 • De grond is in ons bezit. (Zodat wij het ook aan u kunnen doorleveren/ verkopen.)
 • De bouwvergunning is onherroepelijk, ofwel “definitief”. (Het ontwerp heeft groen licht gekregen.)

In de koopovereenkomst staat de datum genoemd waarvóór deze voorwaarden vervuld moeten zijn. Meestal is dat circa een half jaar na Start Verkoop.

4. Hoera, de bouw wordt gestart!

De opschortende voorwaarden zijn vervuld. Dat is goed nieuws! De koop- en aannemingsovereenkomsten zijn nu écht tot stand gekomen. U krijgt een brief van ons waarin wij aangeven dat wij de aannemer opdracht hebben gegeven voor de start van de bouw! De aannemer heeft circa 3 maanden de tijd om zich voor te bereiden en om de bouwplaats in te richten. Tegenwoordig begint de bouw van een woning eerder in de fabriek dan op de bouwplaats. Het kan dus betekenen dat het even duurt voordat u beweging op de bouwplaats ziet. Er gaan achter de schermen diverse processen van start.

Ook nodigen wij u in deze brief uit om uw hypotheekstukken in orde te gaan maken, voor zover u dat al niet gedaan heeft. U kunt namelijk op korte termijn naar de notaris om uw grond geleverd te krijgen.
“Hoera” en “rente” zijn twee woorden die niet echt bij elkaar passen. Tóch worden ze in de brief samen genoemd.
Want de grondrente gaat in zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Hoe sneller u naar de notaris gaat, hoe minder grondrente u betaalt. De ingangsdatum van de grondrente is dus gekoppeld aan het moment dat het project écht van start gaat, niet aan wanneer iemand een woning in het project koopt.

5. Naar de notaris

De notaris nodigt u uit voor het transport van de grond, nadat de notaris uw hypotheekstukken heeft ontvangen. Het is dus belangrijk dat u goed contact houdt met uw hypotheekverstrekker. Bij de notaris wordt de koopsom van de grond met rente met u verrekend. Ofwel, het bedrag zoals omschreven in de koopovereenkomst, al dan niet aangevuld met grondrente. De notaris neemt met u de Akte van Levering door en legt deze aan u uit. U tekent de akte; u bent grondbezitter!

6. Feestje!

U heeft zich verdiept in de tekeningen en contact gehad met de aannemer voor de afbouw van uw woning, u bent naar de notaris geweest, u heeft sanitair en tegelwerk uitgezocht en misschien bent u al aan het shoppen voor een keuken…. Een nieuwbouwwoning is hard werken, ook voor u! Hoogste tijd voor een feestje! U ontvangt van ons een uitnodiging om samen met ons Start Bouw te vieren. Eigenlijk is dit de eerste buurtborrel, want tijdens dit feestje ontmoet u uw buren en overburen. Gezellig! U vormt al een buurt vóórdat u er woont. Whatsapp-groepen worden opgericht en contactgegevens worden uitgewisseld. Samen op weg naar uw nieuwe thuis!

7. De bouwtijd begint

De aannemer start met bouwen. In de aannemingsovereenkomst leest u enkele belangrijke details. Zoals:

 • De bouwfasen en de termijnen van de bouw die de aannemer aan u in rekening brengt. Zodra een deel van de bouw is afgerond, ontvangt u een factuur. Een factuur is bijvoorbeeld 10% van de aanneemsom. Alle facturen bij elkaar zijn 100% van de aanneemsom. De facturen hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Betaalt u nà 14 dagen, dan wordt er bouwrente in rekening gebracht.
 • “De werkbare dagen”. In de aannemingsovereenkomst staat het aantal werkbare dagen waarbinnen de aannemer de woning aan u moet opleveren. Bekijk op tijd wanneer deze periode afloopt. Dan weet u de uiterlijke termijn waaraan de aannemer zich houdt voor oplevering. Hiermee heeft u een richtlijn waarop u uw huidige woonsituatie kunt sturen.

8. Wanneer wordt de woning door de aannemer aan mij opgeleverd?

Deze vraag wordt het meest gesteld en is het lastigs op voorhand te beantwoorden. Daarom is dit een onderwerp waar wij duidelijk en transparant over informeren.

Prognose (!) bij Start Verkoop
Vanaf Start Verkoop wordt u mondeling een voorzichtige (!) prognose meegegeven qua sleuteloverdracht.
U kunt alleen rechten ontlenen aan de afspraak in de aannemingsovereenkomst: de woning dient aan u opgeleverd te worden binnen een x-aantal werkbare dagen vanaf het leggen van de ruwe begane grond vloer.

Contract
De aannemer kan lange tijd (ook tijdens de bouw) alleen een prognose afgeven en zal terughoudend zijn in het noemen van de maand. Een aannemer kan immers plannen wat hij wil; maar als het weer het niet toelaat of een leverancier roet in het eten gooit dan is de maand die hij aan u noemde alweer van de baan; U niet blij, hij niet blij. De aannemer heeft als enige richtlijn het aantal werkbare dagen in de aannemingsovereenkomst. De aannemer zal u op een gegeven moment uitnodigen voor de voorschouw en voor de oplevering met een concrete datum en tijdstip. Dit is circa een maand voor de sleuteloverdracht. Ook gedurende de bouw zijn er momenten om de bouw van uw woning te volgen.

Dilemma
Misschien voelt u het al aankomen. In de laatste maanden voor oplevering gaat er spanning ontstaan tussen uw planning en die van de aannemer. U wilt afspraken kunnen maken met de stukadoor of de keukenleverancier, maar de aannemer is nog niet zover om een finale opleverdatum te noemen. Dit is een realiteit die bij het kopen van een nieuwbouwwoning hoort. De aannemer heeft vanzelfsprekend uw woongeluk voor ogen en wil vol trots de woning aan u opleveren. Alleen, de aannemer zal de contractuele afspraak met u en zijn eigen planning aanhouden als richtlijn.

Plan de campagne
Een naadloze aansluiting tussen uw huidige woning en uw nieuwe woning kan dus spannend worden. Overleg dus op tijd met uw makelaar of verhuurder welke mogelijkheden er zijn op basis van de opleverprognose tot en met het gebruik van het volledige aantal werkbare dagen. Overleg ook met bijvoorbeeld de keukenleverancier, de stukadoor etc.

Zoekvenster sluiten