Nieuwbouw Blaricum

Welkom in Gooise Marke!

Dank u wel voor uw belangstelling in ons project! Wij zijn er trots op om het te mogen ontwerpen en om het te laten bouwen. U bent over een tijd misschien wel héél trots dat u er woont.

Een woning kopen is een flinke investering en het neemt daarnaast ongeveer een jaar uw aandacht in beslag. Financieel en emotioneel vraagt het veel van u. (U krijgt er ook veel voor terug!) Daarom vinden wij het erg belangrijk dat u goed geïnformeerd aan de startlijn verschijnt. Ga ervoor zitten en lees deze informatie grondig door.

1. Vragen over de buurt en het project

a. Vragen over de buurt

01

Wat wordt de sfeer van het gebied?

Gooise Marke wordt de kers op de taart. Ofwel, het gebied stáát. Het groen is geplant, de rivier stroomt er doorheen, het is nieuw, bewoond en bewezen.
Heel anders dan bij een gemiddeld nieuwbouwplan waar u nog ‘enige tijd’ in een bouwput woont. De Gooise Marke wordt ontworpen binnen de kaders die voor de hele wijk gelden; de sfeer van het oude dorp Blaricum in een eigentijdse uitvoering. (De finishing touch van de Blaricummermeent.)

02

Waar kan ik informatie vinden over de buurt?

Op de website van De Blaricummermeent kunt u precies zien wat bewoond, in aanbouw en in verkoop is.
www.deblaricummermeent.nl

03

Waar kan ik me inschrijven zodat ik op de hoogte blijf?

Klik hier en meld u aan als belangstellende. Zodra er nieuws is, wordt er een nieuwsbrief verstuurd. U kunt Gooise Marke ook volgen op Facebook.

04

Zijn er in de directe omgeving al voorzieningen zoals winkels en horeca aanwezig?

Ja zeker, de woningen liggen op loopafstand van een winkelcentrum, restaurant en scholen.

05

Is het openbaar vervoer in de buurt?

Op loopafstand zijn diverse bushaltes te vinden waarmee Bussum, Huizen, Hilversum en Almere snel en gemakkelijk te bereiken zijn.

06

Waar kan ik parkeren?

U kunt parkeren op eigen terrein, op enkele woningen na. Afhankelijk van het type woning parkeert u op eigen terrein of in de parkeerhoven die verspreid liggen over het plan. De parkeerplaatsen in de hoven zijn openbare parkeerplaatsen die na oplevering beheerd en onderhouden worden door de gemeente Blaricum. Op de situatiekaart ziet u de hoven in detail getoond.

B. Vragen over het project

01

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Op de pagina planning lees je wanneer de verkoop start en wanneer de bouw start. Staat er nog geen datum? Dan is deze nog niet bekend.

02

Hoeveel woningen en wat voor een soort woningen worden er gerealiseerd?

Er worden in totaal 29 woningen gerealiseerd, waarvan 5 vrijstaande woningen, 14 twee-onder-één-kap woningen, 4 rijwoningen en 6 hoekwoningen. Klik hier voor een overzicht van het woningaanbod.

03

Worden de woningen gasvrij opgeleverd?

Ja, de woningen voldoen aan het meest recente bouwbesluit en worden dus gasvrij aan u opgeleverd. Bij start verkoop zijn de energiebesparende kenmerken van de woningen exact bekend.

04

Komen er ook huurwoningen in het aanbod? En zo ja, wie is de verhuurder?

In Gooise Marke komen géén huurwoningen. Grenzend aan het plan wordt een serie sociale nieuwbouw huurwoningen gerealiseerd.

05

Zijn er ook starterswoningen gepland?

Nee.

06

Worden er ook sociale koopwoningen gebouwd?

Nee, grenzend aan Gooise-Marke komen wel sociale huurwoningen.

07

Wanneer start de verkoop van het project?

Op de pagina planning lees je wanneer de verkoop en de bouw start.

08

Hoe lang duurt de bouw en wanneer worden de eerste woningen opgeleverd?

Op de pagina planning lees je wanneer de bouw start en wanneer verwacht (!) wordt dat de 1e (!) woningen opgeleverd zullen worden. Staat het er nog niet bij? Dan is het nog niet bekend. Lees ook de belangrijke informatie over het moment van sleuteloverdracht in het “Stappenplan”.

10

Hebben de woningen een tuin? Wat zijn de afmetingen?

De woningen hebben allemaal een tuin. De vormen en afmetingen zijn zeer divers.
Op de pagina van het woningaanbod treft u vanaf  4 juli het aanbod inclusief kavelafmeting.

11

Is er al verkoopdocumentatie beschikbaar?

De verkoopdocumentatie is beschikbaar vanaf start verkoop bij de makelaar en online op deze projectwebsite.

12

Wie bouwt de woningen?

Bouwbedrijf Van Wijnen.

13

Zijn er mogelijkheden om de woning naar eigen wens aan te passen of in te delen?

Ja, die zijn er. Bij Start Verkoop is er een lijst met de mogelijk koopbepalende opties. De opties die op de meer-en minderwerklijst staan die u bij aankoop krijgt, geven het volledige overzicht van de mogelijkheden voor het aanpassen van een woning. Heeft u specifieke woonwensen die niet op de meerwerklijst staan? Deze kunt u realiseren in eigen beheer nadat u de sleutel heeft gekregen. Op de tekeningen staan de dragende wanden.

14

Wanneer kan ik bij de kopersadviseur van de aannemer terecht?

Zodra de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen zijn ondertekend, wordt de aannemingsovereenkomst door Synchroon naar de aannemer gestuurd. De aannemer neemt vervolgens contact met u op om het meer- en minderwerk door te nemen. Vóór het tekenen van de overeenkomsten kunt u specifieke wensen kenbaar maken bij de makelaar. De makelaar legt dit voor aan de aannemer voor bijvoorbeeld een prijsindicatie. Exacte prijzen en optietekeningen komen ter sprake ná het ondertekenen van de overeenkomsten en zodra u aan tafel gaat met een kopersbegeleider.

15

Zijn er al prijzen voor meerwerk opties bekend?

Bij start verkoop zijn de prijzen van de meest ingrijpende / koopbepalende opties bekend.

16

Waar kan ik de plattegronden van de woningen downloaden?

Dat kan op deze projectwebsite, vanaf Start Verkoop. De situatietekening, waarop u kunt zien welke woningen waar in het plan gerealiseerd gaan worden, staat op korte termijn online.

2. Vragen over verkoop, planning en toewijzing

01

Hoe vindt de toewijzing van de woningen plaats en hoe verloopt het (ver)koopproces?

Wat kunt u verwachten zodra de verkoop van Gooise Marke is gestart?
In dit stappenplan geven wij aan hoe het proces van verkoop, inschrijving, toewijzing en ondertekening eruit ziet.

 1. Via de makelaar of online vanaf de website ontvangt u de brochure, de prijslijst, het inschrijfformulier en een verkorte meer- en minderwerklijst met voor u mogelijk koopbepalende opties.
 2. U vult het inschrijfformulier in en geeft aan welke woningen uw voorkeur genieten. Wij adviseren om meerdere woningen in te vullen zodat de makelaar weet waar uw interesse ligt. De makelaar kan zodoende met u meedenken in het geval er meerdere belangstellenden zijn per woning.
 3. Op het inschrijfformulier geeft u ook aan wat voor u een absolute voorwaarde is waar de woning aan moet voldoen; anders dan wordt aangeboden en anders dan op de verkorte meer- en minderwerklijst staat. Denk aan wezenlijke (constructieve) zaken in, op, aan of onder de woning. Wij vragen deze gegevens zodat wij op voorhand met u mee kunnen denken over de (on)mogelijkheid van uw woonwensen. Mocht u specifieke woonwensen of verwachtingen hebben die binnen of buiten het spectrum van dit project vallen, dan kunnen wij u hierover vooraf informeren. Ook geeft u aan wanneer u eventueel op vakantie bent.
 4. De sluitingsdatum voor inschrijving is 16 augustus a.s.
 5. Vóór of op deze datum levert u een volledig ingevuld inschrijfformulier in, voorzien van uw handtekening, bij Saegaert Makelaars in Laren. U kunt het persoonlijk inleveren bij hen op kantoor (Schoutenbosje 6 te Laren), per mail (makelaars@saegaert.nl) of per WhatsApp 06-57 53 71 93, in het geval u bijvoorbeeld op vakantie bent.
 6. Levert u het inschrijfformulier persoonlijk in bij Saegaert Makelaars? Dan ontvangt u (zolang de voorraad strekt) een creatieve set van Bouwbedrijf Van Wijnen inclusief de tekeningen van de enkele woningen; zodat u zich “hands-on” kunt verdiepen in de leefruimten.
 7. In dit project is er sprake van “recht van eerste koop” voor enkele bewoners aangrenzend aan Gooise Marke. Met hen is, in vroege aanloop naar dit plan, afgesproken dat zij zich, net als u, in kunnen schrijven voor een woning. Mochten zij gebruik maken van hun recht van eerste koop, dan worden zij als eerste uitgenodigd voor een gesprek en kunnen zij aangeven of zij tot de koop van een woning over willen gaan. Zodra dit onderdeel is afgerond wordt het reguliere proces hervat. Het recht van eerste koop wordt ook op het inschrijfformulier vermeld.
 8. De makelaar neemt vanaf circa 22 augustus a.s. telefonisch contact op met de inschrijvers.
 9. Heeft u ten tijde van dit telefoongesprek reeds besloten welke woning u wilt kopen? Dan kan de makelaar in overleg met de verkoper de koop- en aanneemovereenkomst opstellen ter ondertekening. De koop- en aanneemovereenkomst maken onderdeel uit van de kopersmap welke u wordt aangereikt bij de makelaar en digitaal beschikbaar is onder ”downloads” op de website. De makelaar neemt het initiatief voor het inplannen van een tekenafspraak. Er wordt van u verwacht dat u binnen drie werkdagen de stukken ten kantore van de makelaar kunt ondertekenen.
 10. Wilt u graag eerst de woningen van uw keuze bespreken met de makelaar? Dat kan natuurlijk ook. De makelaar plant samen met u een afspraak in.
 11. U kunt meer- of minderwerkopties uit de uitgebreide lijst meenemen in de aannemingsovereenkomst. Ook kunt u ervoor kiezen om meer- en minderwerk vast te leggen buiten de aannemingsovereenkomst om, zodra u in gesprek bent met de aannemer. De keuze is aan u.

Samengevat: De makelaar voert met meerdere personen gesprekken over mogelijk dezelfde woningen. De makelaar wijst toe, na overleg met verkoper, aan de belangstellende die aangeeft tot koop over te gaan. In de aanneemovereenkomst kunnen opties uit de lijst worden opgenomen. Maatwensen voor uw woning worden besproken, uitgewerkt en afgeprijsd nadat de overeenkomsten zijn getekend en nadat het gesprek met de kopersbegeleider van Bouwbedrijf Van Wijnen heeft plaatsgevonden.

 1. Wat betreft de aannemingsovereenkomst in relatie tot het garantiefonds SWK. Gezien de vakantieperiode kan het zijn dat ten tijde van uw ondertekening het Planregistratienummer van Gooise Marke nog niet bekend is. Mocht dit zo zijn dan wordt dit nummer later alsnog schriftelijk aan u bevestigd.
 2. De makelaar stuurt de door u getekende koop- en aannemingsovereenkomst ter ondertekening naar Synchroon. Synchroon controleert en ondertekent de overeenkomsten mede namens Bouwbedrijf Van Wijnen.
 3. Synchroon verspreidt, aan alle betrokken partijen, de getekende overeenkomsten.

Tot zover het (ver)koopproces tot en met ondertekening van de overeenkomsten.

02

Hebben belangstellenden die in de gemeente wonen voorrang?

Nee, er is sprake van vrije verkoop.

03

Als ik een woning toegewezen heb gekregen, zit ik er dan direct aan vast?

Wanneer u zich inschrijft voor een woning dan gaan wij ervanuit dat u daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Mocht u van gedachten veranderen vóórdat u tekent, dan bent u daar vanzelfsprekend vrij in.

04

Heb ik na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst ook nog een bedenktijd?

Ja, u heeft dan nog een kalenderweek bedenktijd. Dit staat in de koopovereenkomst en betreft de wettelijke bedenktijd.

05

Waarom wordt de term ca (circa) gebruikt?

Wij hanteren deze term om een marge in te bouwen tussen een digitale werkelijkheid en de uitvoering in het werk.

3. Formele contractinformatie uitgelegd in gewone mensen taal.

In de koopovereenkomst en in de akte van levering staat formeel en contractueel omschreven waaruit het project en “het gekochte” bestaat. Dit wordt beschreven in taal en beschrijvingen die voor u waarschijnlijk geen dagelijkse kost zijn. Wij geven u graag een toelichting in gewone-mensen-taal.
Dit is belangrijke informatie. Wanneer u een woning koopt in Gooise Marke, dan wordt u eigenaar van méér dan alleen een woning.

01

Wat koop ik precies?

Bij een eengezinswoning:
Wanneer uw belangstelling uit gaat naar een eengezinswoning dan koopt u o.a.:

 • De grond, waarop de woning wordt gebouwd. (Koopovereenkomst)
 • De woning, die op de grond gebouwd wordt. (Aannemingsovereenkomst)
 • Bij enkele woningen zal er sprake zijn van een achterpad. Hoe dit juridisch wordt vormgegeven is bekend bij start verkoop en zal ook in de concept akte van levering zijn omschreven.
 • Groen op eigen terrein, aangebracht door de Verkoper; haag, erfafscheiding, boom.

Lees t.z.t. in de koopovereenkomst hoe “het Verkochte” is omschreven.

02

Van wie koop ik de woning?

Vanaf het moment dat u een nieuwbouwwoning koopt, krijgt u ineens met allerlei partijen te maken. Wie is en wie én wie doet wat?

Verkoop en informatie
Synchroon heeft met passie Gooise Marke ontwikkeld en ontworpen. Synchroon betrekt een aannemer bij het project. Het project wordt verkocht door Synchroon. Synchroon geeft Saegaert Makelaars opdracht om op te treden als lokaal aanspreekpunt. Al uw vragen kunt u stellen aan de makelaar.

Grond en woning
De grond waarop de woning wordt gebouwd koopt u, met de koopovereenkomst, van Synchroon. De woning die op de grond wordt gebouwd koopt u, met de aannemingsovereenkomst, van de aannemer. Deze twee overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Saegaert Makelaars biedt de woningen aan en informeert u tot in detail tot en met het ondertekenen van de overeenkomsten. De levering van de grond vindt plaats bij de projectnotaris. De projectnotaris is bijvoorbeeld ook betrokken bij het opstellen van de contractstukken.
De aannemer is aangesloten bij het SWK of bij Woningborg; één van de twee landelijke garantie-instituten in Nederland die de belangen van nieuwbouwwoning-kopers behartigen. Zo zijn de koop- en aannemingsovereenkomst bijvoorbeeld door hen opgesteld en door ons project-specifiek gemaakt. Ook kunnen wij de contracten pas gebruiken na hun goedkeuring. Van het garantie-instituut krijgt u t.z.t. per post het certificaat dat u goed moet bewaren; vrij vertaald is dat het garantiebewijs van uw woning.

Zoekvenster sluiten